Kosten en eigen bijdrage

De kosten en eigen bijdrage

 

Nova levert zorg op maat, afhankelijk van de zorgvraag en zorgwensen. U heeft een indicatie of wil er één aanvragen voor begeleiding groep en eventueel een vervoersindicatie. Dit kan in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij uw gemeente. U kunt uzelf aanmelden voor dagbesteding via een meldformulier te vinden op de gemeentelijke website of door te bellen naar het Wmo loket van uw gemeente.

 

Daarnaast kunt u bij het CIZ een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie aanvragen. Beiden indicaties kunnen worden aangevraagd  op basis van Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (PGB).

 

De gemeente en het zorgkantoor kunnen afhankelijk van uw situatie een eigen bijdrage vragen. Per 1 januari 2023 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer inkomensafhankelijk. Iedereen betaalt maximaal € 19,00 per maand (vanaf 1 januari 2024 wordt dit bedrag verhoogd naar € 20,60). U kunt via de website www.hetcak.nl een rekenhulp invullen waarmee u kunt uitrekenen of u een eigen bijdrage moet betalen. U kunt ook bellen met het CAK (0800-1925). Wanneer u bij Nova start met een indicatie krijgt u automatisch bericht van het CAK betreffende uw eigen bijdrage.

 

Wanneer u wilt deelnemen aan dagbesteding bij Actief, de groep die jaarlijks veel musea bezoekt, dan dient u een museumjaarkaart op uw naam aan te schaffen (in 2023: 75,00 euro). De begeleiding van Actief kan u helpen bij de aanvraag van een museumjaarkaart.