Kwaliteit

Kwaliteit bij Nova zorg en welzijn

 

 

Borgen en bevorderen van kwaliteit is binnen Nova een kernwaarde. Dit gebeurt enerzijds door te voldoen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg, maar ook door te voldoen aan alle wettelijke eisen en regelgeving van de landelijke en/of gemeentelijke overheid en het zorgkantoor.

Keurmerk

Nova is aangesloten bij de Federatie Landbouw en zorg en werkt volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem. De eisen die het Keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ stelt, worden continue getoetst.

Samenwerking Zorgkantoor en gemeenten

Nova heeft een individuele AWBZ erkenning voor “begeleiding groep”, “begeleiding individueel” en  “behandeling ouderen”. Deelnemers met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen hierdoor terecht bij Nova. Deelnemers met een indicatie vanuit de Wmo kunnen eveneens terecht bij Nova. Daarnaast is het mogelijk om zorg af te nemen op basis van een PGB of als particulier.

Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Nova werkt met de landelijke klachtenregeling van de Federatie Landbouw en Zorg. Daarnaast is Nova aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg. In de klachtenregeling zijn tevens de contactgegevens van de vertrouwenspersoon van Nova opgenomen.

Klanttevredenheid en verbeterformulier

Alle deelnemers krijgen jaarlijks de mogelijkheid Nova te beoordelen door middel van een anonieme vragenlijst. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Zorgbelang Inclusief.

Daarnaast kunnen deelnemers, vrijwilligers en medewerkers op elk gewenst moment een verbeterformulier invullen. Hierop kan worden aangegeven welke zaken binnen de organisatie kunnen worden verbeterd.

Raad van Commissarissen en Cliëntenraad

Transparantie binnen de organisatie vindt Nova van essentieel belang. Het beleid wordt opgesteld door de Raad van Commissarissen en de leidinggevenden binnen Nova.

De Cliëntenraad van Nova, bestaande uit gekozen deelnemers en een aantal vertegenwoordigers van deelnemers, behartigen vele gemeenschappelijke belangen van de deelnemers.

Professionele begeleiding

De gediplomeerde medewerkers van Nova onderscheiden zich op een aantal essentiële punten. Onze professionals zijn ten eerste bevoegd en bekwaam en hebben ruime ervaring om te werken als groepsbegeleider en persoonlijk begeleider van de individuele deelnemers. Daarnaast brengen zij hun kennis en ervaring in, die is opgedaan in diverse branches buiten de zorg gelegen vakgebieden.

Samenwerkingspartners

Nova maakt onderdeel uit van het ouderennetwerk Liemosa en levert een actieve bijdrage. Informatie en een ervaringsverhaal van een deelnemer van Nova is te lezen via deze link.

Nova werkt samen met de Specialist Ouderengeneeskundige van de Liemerije voor zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met dementie.

Ook zijn er goede contacten met GGnet, RIBW, Estinea, Zozijn en diverse thuiszorgorganisaties.