Voor wie is Nova geschikt?

Voor wie is Nova geschikt?

 

Nova zorg en welzijn is een dagbestedingslocatie waar deelnemers begeleid een passende dag beleven. U bent thuiswonend of verblijft in een zorginstelling en uw leeftijd is tussen de 18 en 95 jaar. U heeft behoefte aan sociale contacten en een zinvolle invulling van de dag middels binnen- en buitenactiviteiten. Nova biedt het complete programma voor de individuele deelnemer om te komen tot zo maximaal mogelijke maatschappelijke participatie.

De deelnemers bij Nova zijn onder te verdelen in een drietal doelgroepen:

 

  1. Deelnemers met geheugenproblemen en/of lichamelijke beperkingen

Dit zijn deelnemers met (beginnende) geheugenproblemen en/of een somatische aandoening. Maar ook een combinatie met een psychiatrisch ziektebeeld is mogelijk.

Aan deze deelnemers wordt dagbesteding geboden die er vooral op is gericht om praktische, fysieke en mentale vaardigheden te onderhouden. Daarnaast biedt dagbesteding de mogelijkheid om het sociale netwerk te vergroten.

Door onze persoonlijke begeleiding aan deelnemer en partner/mantelzorger zorgen we ervoor dat de deelnemer langer in de thuissituatie kan blijven functioneren en de eventuele partner en/of mantelzorger ontlast wordt.

 

  1. Deelnemers met psychische problematiek

De deelnemers hebben een zeer divers ziektebeeld: depressief, manisch depressief, verslavingen en stoornissen zoals borderline, psychotisch, angst en paniekstoornis.

Afhankelijk van de persoon kan hij/zij wel repeterende activiteiten aan. We ondersteunen met het aanleren van ritme en tempo. Er is behoefte aan laagdrempelige instroom.

We bieden activiteiten die uw interesse hebben. Veel contact en begeleiding is belangrijk.

 

  1.  Deelnemers met een verstandelijke beperking

De deelnemers verschillen van licht tot matig verstandelijk beperkt. Er is grote behoefte aan structuur en regelmaat. We proberen met de deelnemers praktische vaardigheden te oefenen zoals gezond koken, goed schoonmaken, langer concentreren en oefenen met samenwerken.

 

Sommige deelnemers hebben naast de VG een psychiatrisch ziektebeeld wat de begeleiding intensiever maakt. Er worden veel één op één gesprekken gevoerd, regelmatige contacten met woonbegeleider en ouders zijn essentieel. De begeleiders hebben een grote signalerende functie.

 

We zijn gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met gecombineerde/dubbele beperkingen.