Rechten en plichten

Om alles goed te regelen met elkaar worden er afspraken op papier gezet. Afspraken die gaan over wat u mag verwachten van Nova en afspraken die gaan over wat Nova mag verwachten van u.

Wat zijn uw rechten?

 • Nova moet u een veilige werkomgeving bieden
 • Nova moet zoveel als mogelijk naar uw wensen en werk/leerdoelen luisteren en hier iets mee doen.
 • Zeker 1-2 keer per jaar wordt met u en uw evt. partner, ouder of woonbegeleider besproken hoe u het vindt bij Nova. U mag dan vertellen of u vindt dat Nova u goed begeleid heeft of dat er iets veranderd moet worden.
 • De resultaten van uw doelen worden besproken en er wordt besproken of u  nieuwe doelen heeft waar u graag m.b.v. begeleiding aan wilt werken.
 • Wanneer u een blijvend probleem hebt, kunt u een klacht indienen (zie klachtenregeling cliënten Nova).
 • Wanneer u iets hebt meegemaakt op Nova waar u met iemand vertrouwelijk over wilt praten en dat lukt niet op Nova of thuis dan kunt u dr. Paridon , huisarts Panneden als vertrouwenspersoon bellen. 0316-371515.
 • U mag u opgeven voor de cliëntenraad.
 • 1 keer per 2 jaar mag u uw mening geven over het werk en de begeleiding van Nova in een klanttevredenheidsonderzoek

Wat zijn uw plichten?

 • Zorgen dat u op tijd komt of klaarstaat voor het vervoer.
 • Wanneer u niet komt moet u om 9.00 uur afbellen bij uw activiteit en bespreken waarom u niet kunt komen (bij vervoer om 8.00 uur bij het algemene nummer van Nova zorg en welzijn: 0316-372902).
 • Niet boos worden, schreeuwen, slaan of schoppen zodat andere mensen bang voor u worden.
 • U moet uw houden aan de veiligheidsvoorschriften bij machines, dieren en op het terrein van Nova.
 • U moet luisteren naar de begeleiding en naar hun aanwijzingen.
 • U moet u houden aan de huisregels.