Rechten en plichten

Om alles goed te regelen met elkaar worden er afspraken op papier gezet. Afspraken die gaan over wat u mag verwachten van Nova en afspraken die gaan over wat Nova mag verwachten van u.

Wat zijn uw rechten?

 • Nova dient u een veilige werkomgeving te bieden
 • Nova dient zoveel als mogelijk naar uw wensen en werk/leerdoelen te luisteren en hier iets mee doen.
 • Minimaal 1x keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. Dan wordt met u en uw evt. partner, ouder of woonbegeleider besproken hoe u het vindt bij Nova. U mag dan vertellen of u vindt dat Nova u goed begeleid heeft of dat er iets veranderd moet worden.
 • De resultaten van uw doelen worden besproken en er wordt besproken of u  nieuwe doelen heeft waar u graag m.b.v. begeleiding aan wilt werken.
 • Wanneer u een blijvend probleem heeft, kunt u een klacht indienen (zie klachtenregeling cliënten Nova).
 • Wanneer u iets heeft meegemaakt bij Nova waar u met iemand vertrouwelijk over wilt praten en dat lukt niet bij Nova of thuis dan kunt u dr. van Paridon, huisarts Pannerden als vertrouwenspersoon bellen. 0316-371515.
 • U mag u opgeven voor de cliëntenraad.
 • 1 keer per 2 jaar mag u uw mening geven over het werk en de begeleiding van Nova in een klanttevredenheidsonderzoek

Wat zijn uw plichten?

 • Zorgen dat u op tijd komt of klaarstaat voor het vervoer.
 • Wanneer u niet komt, dan dient u af te bellen tussen 08.30 uur en 08.45 uur op het algemeen nummer 0316 – 372902. We kunnen dan de begeleider op de groep informeren en indien u gebruik maakt van het vervoer van Nova de chauffeur inlichten.
 • U dient u te houden aan de veiligheidsvoorschriften bij machines, dieren en op het erf van Nova.
 • U dient u te houden aan de huisregels.