Organisatie

Nova wordt gerund met veel toewijding en passie. Inspelen op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer loopt als een rode draad door onze organisatie.

Onze doelstelling is om aan onze deelnemers ondersteuning op maat te bieden. Zinvolle werkzaamheden/activiteiten en begeleiding naar maximale participatie zijn hierin essentieel.

De organisatie is aan de ene kant professioneel georganiseerd en aan de andere kant plat en zonder tussenlagen.De afstand tussen deelnemer, vrijwilliger, medewerker en organisatie is zeer klein.

De grote betrokkenheid wordt door de mantelzorgers, het thuisfront / woonbegeleiding als zeer prettig ervaren.

Nova bezit een breed netwerk van bedrijven en personen die zich graag inzetten voor de organisatie, maar ook voor de individuele deelnemer.

We werken met korte lijnen waardoor er snel en flexibel ingespeeld kan worden op dringende hulpvragen vanuit deelnemer, mantelzorger of gemeenten.

Vakgebieden welke binnen het bedrijf aanwezig zijn betreffen:

  • groenvoorziening
  • bloemisterij
  • beeldende kunst
  • meubelmakerij
  • onderwijs
  • jobcoaching

Daarnaast brengen vrijwilligers die bij Nova werkzaam zijn veel kennis uit diverse vakgebieden mee.