Kwaliteit

Borging van kwaliteit is binnen onze organisatie een kernwaarde. Dit gebeurt onder andere door deel te nemen aan het kwaliteitstraject van de brancheorganisatie Federatie Landbouw en Zorg maar ook door te voldoen aan alle wettelijke eisen en regelgeving van de landelijke en/of gemeentelijke overheid en het zorgkantoor.

Nova heeft een individuele AWBZ erkenning voor “begeleiding groep” en “begeleiding individueel” en daarnaast “behandeling ouderen” en is een erkend leerbedrijf. Nova is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg. Nova heeft een gecertificeerd kwaliteitssysteem (Klik hier voor het keurmerk van Nova), vertrouwenspersoon en laat zorgplannen en klanttevredenheidsonderzoeken toetsen door Zorgbelang Inclusief

Transparantie binnen de organisatie vinden wij van essentieel belang. Het beleid wordt opgesteld door de Raad van Commissarissen en de leidinggevenden binnen Nova.

Toetsing vindt plaats door de cliëntenraad bestaande uit deelnemers en hun vertegenwoordigers. Daarnaast zijn er voor de deelnemers, vrijwilligers en medewerkers verbeterformulieren beschikbaar waarop kan worden aangegeven welke zaken binnen de organisatie kunnen worden verbeterd.

Begeleiding:
De gediplomeerde medewerkers van Nova onderscheiden zich op een aantal essentiële punten. Deze professionals zijn bevoegd en bekwaam binnen zorg en welzijn.

Zij brengen tevens hun kennis en ervaring in, die is opgedaan in diverse buiten de zorg gelegen vakgebieden.

Verder maken we gebruik van de Specialist Ouderengeneeskundige van de Liemerije voor zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Ook hebben we goede contacten met GGnet, RIBW en diverse thuiszorgorganisaties.

Nova Zorg en Welzijn maakt onderdeel uit van de Keten Dementie de Liemers en levert een actieve bijdrage. Voor meer informatie over Keten Dementie de Liemers klik hier.