Individuele ontwikkeling deelnemers

Nova heeft een concept ontwikkeld waarin diensten worden aangeboden die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van deelnemers. Wij bieden op een innovatieve wijze maatwerk aan deelnemers met een zorg – , leer – of begeleidingsbehoefte.

Binnen Nova streven we de maximale ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele deelnemer na. Daarnaast bieden we aan deelnemers, die hieraan behoefte hebben, handvatten om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in hun thuissituatie.

Door het frequente contact tussen deelnemer, mantelzorger / partner en begeleider weten we heel goed wat er bij de deelnemer speelt.

We kunnen hierop anticiperen en waar nodig ondersteunen in de privé situatie (bijvoorbeeld tuinonderhoud, schoonmaak, lastige brieven, opzetten vrijetijdsactiviteit) en bijsturen, maar ook signaleren en doorverwijzen. Om te bepalen waar de mogelijkheden van de individuele deelnemer liggen hanteren we een participatiematrix.

Door te werken met een participatiematrix (stappenplan) trachten we de ontwikkelingsmogelijkheden van deelnemers te optimaliseren.

Hierbij werken we met opvolgende competenties. In veel gevallen betekend dit dat stapsgewijs de grenzen van de mogelijkheden worden verkend.

Hierbij zijn we er ons terdege van bewust dat het niet bij iedereen mogelijk is te groeien of door te groeien.

Tevens zijn er een aantal doelgroepen (bijv. dementerenden) waar ontwikkeling er vooral op is gericht de deelnemer nog zo lang en zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn of haar huidige leefomgeving ondersteunt door partner en/of mantelzorger.

Door het activeren van de zelfredzaamheid en het stimuleren van het in stand houden van vaardigheden kunnen deelnemers langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.