Individuele ontwikkeling deelnemers

Nova biedt diensten aan die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van deelnemers. Wij bieden op een innovatieve wijze maatwerk aan deelnemers met een zorg, -leer of
-begeleidingsbehoefte.

Binnen Nova streven we de maximale ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele deelnemer na. Daarnaast bieden we aan deelnemers, die hieraan behoefte hebben, handvatten om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in hun thuissituatie.

Door het frequente contact tussen deelnemer, mantelzorger / partner en begeleider weten we heel goed wat er bij de deelnemer speelt.

Om te bepalen waar de mogelijkheden van de individuele deelnemer liggen hanteren we een participatiematrix.

Door te werken met een participatiematrix (stappenplan) trachten we de ontwikkelingsmogelijkheden van deelnemers te optimaliseren.

Hierbij werken we met opvolgende competenties. In veel gevallen betekent dit dat stapsgewijs de grenzen van de mogelijkheden worden verkend. Hierbij zijn we er ons terdege van bewust dat het niet bij iedereen mogelijk is te groeien of door te groeien.

Tevens zijn er een aantal doelgroepen deelnemers met (beginnende) geheugenproblemen waar ontwikkeling er vooral op is gericht de deelnemer nog zo lang en zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn of haar huidige leefomgeving ondersteunt door partner en/of mantelzorger.

Door het activeren van de zelfredzaamheid en het stimuleren van het in stand houden van vaardigheden kunnen deelnemers langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.