Disclaimer

De informatie op deze website is bestemd voor algemene informatie. Afhankelijk van de omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie wel of juist niet van toepassing zijn. Daarom dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een professioneel advies.

 

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Nova Zorg en Welzijn geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Nova Zorg en Welzijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt. Nova Zorg en Welzijn kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, door het vertrouwen op, of door handelingen die verricht zijn naar aanleiding van, de op deze website verstrekte informatie.

 

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Nova Zorg en Welzijn gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Nova Zorg en Welzijn aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nova Zorg en Welzijn.