Wie is Nova

Nova staat voor Nieuwe Onderneming Voor Arbeidsmatige dagbesteding. Wij zijn een zorgbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking die op zoek zijn naar dagbesteding in een omgeving zonder werkdruk.

Mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking of een vorm van dementie kunnen bij ons in een mooie en rustige omgeving werken in en met de natuur of in een creatieve omgeving.

Dit alles onder professionele begeleiding van begeleiders met een relevante mbo of hbo opleiding. Mensen met ruime ervaring in de welzijnssector die tevens affiniteit hebben met de agrarische sector, houtbewerking dan wel creatief zijn.

Het uitgangspunt van Nova is respect en zorg voor mens, dier en plant. Nova staat voor respectvolle omgang en begeleiding van mensen, waarin rekening gehouden wordt met ieders beperking, maar waar vooral mogelijkheden en ontwikkelingskansen centraal staan en actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Nova maakt voor haar energievoorziening gebruik van zonnepanelen en houtkachels. Het hout betreft snoeihout, deels van eigen terrein. In eigen beheer wordt op biologische basis groente verbouwd wat ook door de deelnemers mee naar huis wordt genomen. Bij de aanschaf van materialen trachten we zo veel mogelijk duurzame materialen in te kopen.

Nova heeft 6 locaties van waaruit de diverse activiteiten plaatsvinden. Dit zijn de Zorgboerderij, het Atelier, Nova Actief, de Houtwerkplaats, ‘t Proathuus en Nova Uit & Thuis. Nova is gevestigd aan de Rijndijk en de Vlijtweg in Pannerden en bestaat sinds september 2005.

De deelnemers zijn afkomstig uit de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland, Westervoort en Zevenaar. Wij streven er naar om voor het verzorgingsgebied een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te zijn op het maatschappelijk vlak.

Wij zijn een erkend leerbedrijf waar continue stagiaires van diverse opleidingen werkzaam zijn.

Nova biedt mensen met een beperking een zinvolle dag. In hoofdlijnen valt dit uiteen in een aantal mogelijkheden:

  • Dagbesteding binnen en buiten de locaties gericht op activering en zelfredzaamheid van de deelnemer waarbij een grote cohesie tussen de deelnemers wordt nagestreefd. Deelnemers met verschillende ziektebeelden en mate van beperking ondersteunen en activeren hierbij elkaar;
  • Uitvoering van werkzaamheden gericht op het vervullen van een afgebakende rol binnen de organisatie en daarbuiten. Deelnemers door middel van activering en begeleiding stappen laten maken in hun ontwikkeling;
  • Arbeidsmatige werkzaamheden, in een leer-werktraject, voor deelnemers waarvoor dit mogelijk is. Het stimuleren van doorgroeimogelijkheden naar een functie of rol in het reguliere arbeidsproces.
  • We ondersteunen onze deelnemers bij het creëren van een plezierige en veilige woonsituatie en het in goede banen leiden van sociale omgang met familie, buurt en dorpsgenoten.