Wie is Nova

Nova staat voor Nieuwe Onderneming Voor Arbeidsmatige dagbesteding. Wij zijn een zorgbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking die op zoek zijn naar dagbesteding in een omgeving zonder werkdruk.

Mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking of een vorm van dementie kunnen bij ons in een mooie en rustige omgeving werken in en met de natuur of in een creatieve omgeving.

Dit alles onder professionele begeleiding van begeleiders met spw of sph niveau. Mensen met ruime ervaring, ook op creatief gebied.

Het uitgangspunt van Nova is respect en zorg voor mens, dier en plant. Nova staat voor respectvolle omgang en begeleiding van mensen, waarin rekening gehouden wordt met ieders beperking, maar waar vooral mogelijkheden en ontwikkelingskansen centraal staan en actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Nova heeft vijf locaties van waaruit de diverse activiteiten plaatsvinden. Dit zijn Nova Zorgboerderij, Nova Zorgatelier, Nova Actief, Nova Rentree en ‘t Proathuus. Nova is gevestigd aan de Rijndijk en de Vlijtweg in Pannerden en bestaat sinds september 2005.

De deelnemers zijn afkomstig uit de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Wij streven er naar om voor het verzorgingsgebied een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te zijn op het maatschappelijk vlak.

Wij zijn een erkend leerbedrijf waar continue stagiaires van diverse opleidingen werkzaam zijn.

Nova biedt mensen met een beperking een zinvolle dag. In hoofdlijnen valt dit uiteen in een aantal mogelijkheden:

  • Dagbesteding binnen en buiten de locaties gericht op activering en zelfredzaamheid van de deelnemer waarbij een grote cohesie tussen de deelnemers wordt nagestreefd. Deelnemers met verschillende ziektebeelden en mate van beperking ondersteunen en activeren hierbij elkaar;
  • Uitvoering van werkzaamheden gericht op het vervullen van een afgebakende rol binnen de organisatie en daarbuiten. Deelnemers door middel van activering en begeleiding stappen laten maken in hun ontwikkeling;
  • Arbeidsmatige werkzaamheden, in een leer-werktraject, voor deelnemers waarvoor dit mogelijk is. Het stimuleren van doorgroeimogelijkheden naar een functie of rol in het reguliere arbeidsproces.
  • Daarnaast bieden we ook individuele begeleiding in de thuissituatie. Dit varieert van toezicht, ondersteuning en aanleren van vaardigheden bijvoorbeeld in het huishouden, boodschappen doen, gezond koken tot het regelen van financiële zaken met de vermogensbeheerder.
  • We ondersteunen onze deelnemers bij het creëren van een plezierige en veilige woonsituatie en het in goede banen leiden van sociale omgang met familie, buurt en dorpsgenoten.