Nova Rentree

Nova Rentree houdt zich bezig met begeleid arbeidsmatig werk. Zowel binnen als buiten de organisatie begeleiden we deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt.

Hiertoe leren we deelnemers vaardigheden en structuur aan zowel binnen het eigen “leer”-bedrijf als bij reguliere bedrijven in de Liemers.

De deelnemers van Nova Rentree hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij begeleiden hen in het aanleren van de juiste vaardigheden en competenties voor een functie die past bij hun kwaliteiten. Het doel is voor een aantal mensen te komen tot een betaalde baan (loonwaarde).

De deelnemers van Nova Rentree die hier werkzaam zijn worden begeleid door zowel reguliere timmerlieden als door begeleiders vanuit Nova Rentree.

Hierdoor ontstaat een werkplek waar mensen op de juiste wijze worden gecoacht om ervaring op te doen voor regulier werk en het genereren van loonwaarde.

Deelnemers die het einde van de participatiematrix bereiken kunnen op het moment dat ze er klaar voor zijn instromen als reguliere medewerker bij een vergelijkbaar bedrijf.

Daarnaast kunnen we binnen onze eigen organisatie de volgende werkervaringsplekken aanbieden, deze dienen te leiden tot reguliere functies als:

  • begeleider gezondheidszorg
  • chauffeur personenvervoer of pakketdienst
  • administratief medewerker
  • medewerker groen
  • medewerker productiebedrijf
  • facilitair medewerker

Houtwerkplaats

Binnen Nova Rentree is een bedrijf actief welke zich bezig houdt met het vervaardigen van (tuin) houtproducten Lees verder

Buitengoed Gelderse Waarden

Buiten de eigen organisatie biedt Nova deelnemers de mogelijkheid werkervaring op te doen binnen “Buitengoed Gelderse Waarden”. ”

Buitengoed Gelderse Waarden” betreft een locatie voor conferentie – en educatie voor bedrijven en (basis)scholen.

Binnen het bedrijf leren deelnemers vaardigheden en competenties aan in de gastvrijheidssector.

Sportverenigingen

Bij diverse sportverenigingen in de regio hebben we samen met een andere zorgaanbieder proeftuinen opgezet waarin deelnemers wekelijks zorgdragen voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden op het sportpark.

Bedrijfsleven

Daarnaast zijn er deelnemers actief in het winkelbedrijf en de groenvoorziening. Op het moment zijn we met meerdere bedrijven in overleg om het aantal werkervaringsplekken binnen reguliere bedrijven verder uit te breiden.

Zowel binnen als buiten Nova worden de mensen begeleid door professionele jobcoaches. Uiteindelijk zal een aantal mensen naar een loonwaarde kunnen worden geleid.

Voor deelnemers voor wie blijkt dat het uitvoeren van reguliere arbeid niet tot de mogelijkheden behoort, verzorgen we zorg en ondersteuning op maat waarbij geen loonwaarde kan worden gegenereerd.